ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บัญชา จิวเดช
ชื่อเรื่อง การทำนายการเสื่อมสภาพในระยะแรกของโครงสร้างโบราณสถานที่สร้างด้วยอิฐดินเผาด้วยวิธีการทดสอบแบบเร่งโดยกรดกำมะถัน = Prediction of initial deterioration of historical brick masonry structures by acceleration test using Sulfuric Acid
หัวเรื่อง อิฐดินเผา
จำนวนหน้า ษ, 249 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 133-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553