ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุดม ธรรมนิยม
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์อายุการใช้งานโครงสร้างคอนกรีตริมชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทยที่เสื่อมสภาพด้วยคลอไรด์ = Life service analysis of reinforced concrete marine structures in southern part of thailand under chloride deterioration
หัวเรื่อง คอนกรีตเสริมเหล็ก;คอนกรีต -- การทดสอบ;ชายฝั่ง -- ไทย (ภาคใต้)
จำนวนหน้า ท, 151แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [80]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551