ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Patcharapa Jaruwat
ชื่อเรื่อง A Comparative study of spectrophotometric fluoride determination methods for fabricating a simple fluoride test kit = การศึกษาเปรียบเทียบวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรีสำหรับการหาปริมาณฟูออไรด์เพื่อการสร้างชุดตรวจสอบปริมาณฟลูออไรด์อย่าง่าย
หัวเรื่อง Fluorides
จำนวนหน้า xxi, 91 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 86-88
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006