ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้สมอยึดพื้นเพื่อเสริมเสถียรภาพความลาดของเหมืองแม่เมาะ = Ground anchors application for slope stabilization at Mae Moh Mine
หัวเรื่อง เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง;ความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร์)
จำนวนหน้า ฒ, 227 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 143-144
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552