ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรุณศักดิ์ สามสี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบขอบเขตสุดท้ายของบ่อเหมืองและการวางแผนการผลิตในเหมืองถ่านหินผิวดิน = Development of computer program for final pit design and production scheduling in surface coal mine
หัวเรื่อง เหมืองถ่านหิน -- การออกแบบ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;เหมืองแร่ -- การออกแบบ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ณ, 237 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555