ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เฉลิมเกียรติ สวรรค์วงศ์
ชื่อเรื่อง ลักษณะสมบัติของการวัดการไหลด้วยเครื่องวัดแบบข้องอ สำหรับน้ำยิปซัมในระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-11 = Characteristics of flow measurement using elbow meter for gypsum slurry in flow gas desulfurization system at Mae Moh power plant unit 8-11
หัวเรื่อง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ;ยิปซัม;ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ -- การบำบัด
จำนวนหน้า ก-ด, 183 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- หาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 103-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549