ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงศ์วรินทร์ เจริญกิจเกษตร
ชื่อเรื่อง การใช้อิมัลชันของน้ำมันดีเซล-น้ำมันปาล์ม-น้ำที่ผสมโดยเทคนิคคลื่นความถี่เหนือเสียงเป็นเชื้อเพลิงในหม้อน้ำและเตาเผาขยะติดเชื้อ = Use of ultrasonic blended diesel-plam oil-water emulsion as fuel in boiler and infections waste incinerator
หัวเรื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง;น้ำมันดีเซล;น้ำมันปาล์ม;หม้อน้ำ;เตาเผาขยะ
จำนวนหน้า ถ, 135 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555