ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญทุ่ม ชนะพันธ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะเทอร์โบชาร์จเจอร์ที่นำมาใช้เป็นกังหันก๊าซขนาดเล็ก = Performance Analysis of a turbocharger as a micro-gas turbine
หัวเรื่อง รถยนต์ -- เครื่องยนต์ -- เทอร์โบชาร์จเจอร์;วิศวกรรมเครื่องกล;เครื่องยนต์กังหันแก๊ส;กังหัน
จำนวนหน้า ฒ, 157 แผ่น : ภาพ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551