ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nongpanga Phichai
ชื่อเรื่อง Synthesis and bioactivities testings of some piperine derivatives = การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์พิเพอรีนบางชนิด
หัวเรื่อง Derivatization
จำนวนหน้า xix, 110 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 83-88
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008