ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษฎ์ ลาชโรจน์
ชื่อเรื่อง การออกแบบและวิเคราะห์สมรรถนะของตัวกระจายอากาศแบบวงแหวนสำหรับเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงในเครื่องยนต์กังหันก๊าซขนาดเล็ก = Design and performance analysis of annular air diffusers for centrifugal air compressors in small gas turbine engines
หัวเรื่อง เครื่องอัดอากาศ;เครื่องยนต์กังหันแก๊ส
จำนวนหน้า ก-ฑ, 96 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549