ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐชัย โปธิ
ชื่อเรื่อง การออกแบบและควบคุมระบบแฮปติกอินเตอร์เฟส 1 องศาอิสระ = Design and control of a one degree of freedom haptic interface system
หัวเรื่อง เครื่องจักรกล -- การออกแบบ;การออกแบบ;วิศวกรรมเครื่องกล
จำนวนหน้า ณ, 84 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บํณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 69-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บํณฑิตวิทยาลัย 2554