ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรเมศร์ ปธิเก
ชื่อเรื่อง ผลของสัดส่วนความยาวที่มีต่อลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่สม่ำเสมอ = Effect of length ratio on heat transfer characteristics of closed loop oscillating heat pipe with non-uniform diameter
หัวเรื่อง ฮีทไปป์;ความร้อน -- การถ่ายเท;ตัวกลางถ่ายเทความร้อน
จำนวนหน้า ฑ, 98 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552