ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชูศักดิ์ ชาญเสนะ
ชื่อเรื่อง การหาขนาดเครื่องผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์แบบปั๊มความร้อน โดยใช้แผ่นโลหะลอนเป็นตัวเก็บรังสีอาทิตย์ = Sizing of solar heat pump water heater using corrugated metal sheet as solar collector
หัวเรื่อง เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์;เครื่องทำน้ำร้อน;ปั๊มความร้อน
จำนวนหน้า ก-ฑ, 117 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 60-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549