ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณรงค์ฤทธ์ โทธรัตน์
ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการล้าและการแตกหักบริเวณผลกระทบจากความร้อนของเหล็ก เกรด เอไอเอสไอ 4340 เพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการเชื่อมซ่อม
หัวเรื่อง เหล็ก -- การเชื่อม;งานเหล็ก;โลหะ -- การเชื่อม;การเชื่อม
จำนวนหน้า น, 177 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 134-137
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545