ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิพัฒน์ จวงจันดี
ชื่อเรื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเดินเครื่องหม้อไอน้ำถ่านหินลิกไนต์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หัวเรื่อง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ;หม้อไอน้ำ;ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์);ถ่านหิน -- ลำปาง;ลิกไนต์ -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฐ, 144 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545