ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชาคริต มานยาซิ
ชื่อเรื่อง ความเสียหายทางกลของมะม่วงบรรจุในตาข่ายโฟมขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดเล็ก = Mechanical damage of mango in foam-net transported by pick-up trucks
หัวเรื่อง มะม่วง -- การบรรจุหีบห่อ;มะม่วง -- การขนส่ง;การขนส่งด้วยรถบรรทุก
จำนวนหน้า ธ, 140 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554