ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิเชียร บาทวงษ์
ชื่อเรื่อง การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องเติมอากาศโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการทดสอบแบบกระแทก = Concrete structure design to reduce vibration of air blower by Finite Element and Impact Test
หัวเรื่อง คอนกรีตเสริมเหล็ก -- การออกแบบและการสร้าง;โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก;เครื่องเติมอากาศ
จำนวนหน้า ต, [185] แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [96]-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551