ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วินัย จันทร์เพ็ง
ชื่อเรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์หนึ่งมิติของการไหลของเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาไปยัง เส้นเลือดที่แยกเข้าปอดทั้งสองข้าง = One dimensional mathematical model of blood flow from the right ventricle to both lung arteries
หัวเรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์;เลือด -- การไหลเวียน
จำนวนหน้า ฒ, 154 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [95]-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548