ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คงศักดิ์ เดชคุณมาก
ชื่อเรื่อง การออกแบบและสร้างยานยนต์ภาคพื้นดินแบบออโตโนมัสควบคุม โดยเครือข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่กลับ = Design and construction of autonomous land vehicle controlled by back-propagation artificial neural network
หัวเรื่อง ยานยนต์ -- การออกแบบและการสร้าง;โครงข่ายประสาทเทียม
จำนวนหน้า ฐ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [288]-300
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550