ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การโค้งงอของแผ่นบางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบสองด้านรองรับด้วยคานอิลาสติคและอีกสองด้านปล่อยอิสระโดยรับภาระแบบกระจายบางส่วนและแบบเป็นเส้น = Bending analysis of rectangular thin plates with two-side elastically supported and other sides free edge under partially distributed load and line load
หัวเรื่อง เพลท (วิศวกรรมศาสตร์);คาน -- การวิเคราะห์;ความแข็งแรงของวัสดุ
จำนวนหน้า ด, 133 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546