ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กุศยาพร นาคพิน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การโค้งงอของแผ่นบางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงข้ามขอบสองด้านแบบคานและอีกสองด้านปล่อยอิสระ = Bending analysis of opposite edges beamsand the other to edges free of square thin plates
หัวเรื่อง เพลท (วิศวกรรมศาสตร์);คาน -- การวิเคราะห์;ความแข็งแรงของวัสดุ
จำนวนหน้า ณ, 122 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546