ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรวัสส์ เจียตระกูล
ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนแบบความร้อนต่ำโดยใช้พลังงานร่วมชีวมวลกับแสงอาทิตย์ = Design and development of low temperature drying system for local handicraft products using combined heat from solar and biomass
หัวเรื่อง การผึ่งและการอบไม้;เครื่องจักสาน -- การอบแห้ง;เครื่องอบแห้ง -- การออกแบบและการสร้าง;เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ -- การออกแบบและการสร้าง
จำนวนหน้า ฒ, 99 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [43]-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554