ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สัณหจุฑา พวงมาลา
ชื่อเรื่อง การตรวจคัดกรองการปนเปื้อนสารเมลามีนด้วยชุดทดสอบในขนมที่มีนมเป็นส่วนประกอบซึ่งจำหน่ายบริเวณโรงเรียนอนุบาลเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Screening test of melamine contamination by test-kit in milked sweet sold around kindergartens at Mueang Chiang Mai District
หัวเรื่อง การปนเปื้อนในอาหาร -- เชียงใหม่;การปนเปื้อนในน้ำนม -- เชียงใหม่;เมลามีน
จำนวนหน้า ฌ, 68 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555