ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษณลักษณ์ บัวย้อย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบจัดตารางการผลิตโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก = Development of production scheduling system using genetic algorithms for plastic packaging factory
หัวเรื่อง โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก;การควบคุมการผลิต;การกำหนดงานการผลิต
จำนวนหน้า ฐ, 156 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑฺตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณฑฺตวิทยาลัย 2555