ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุณัฐดา วุฒิเฟย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการออกแบบข้อเข่าเทียมโดยการใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม = Development of hinged knee joint design using quality function deployment for environment
หัวเรื่อง ข้อเข่าเทียม -- การออกแบบและการสร้าง;ข้อเข่าเทียม -- การผลิต;สมอง -- โรค;การบริหารความเครียด;โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จำนวนหน้า ด, 128 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 110-113
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555