ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชาลิณี มณีขัติย์
ชื่อเรื่อง การสร้างลายหัวขัดสำหรับแผ่นบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์โดยการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน = Patterning of burnishing head for hard disk platters by Synchrotron Radiation application
หัวเรื่อง ฮาร์ดดิสก์;แสงซินโครตรอน
จำนวนหน้า ต, 117 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [118]-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555