ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pipoon Bunpeng
ชื่อเรื่อง Development of voltammetric and flow injection amperometric methods for the determinations of fumaric acid and ascorbic acid = การพัฒนาวิธีโวลแทมเมตรีและโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรีเพื่อหาปริมาณกรดฟูมาริกและกรดแอสคอร์บิก
หัวเรื่อง Chemistry;Chemistry, Analytic;Chemistry -- Analysis;Flow injection analysis;Fumaric acid
จำนวนหน้า xiv, 81 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 70-74
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008