ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chanisorn Ngaojampa
ชื่อเรื่อง Molecular dynamic simulations of ion bombardment effects on DNA = การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของผลการระดมยิงด้วยไอออนบนดีเอ็นเอ
หัวเรื่อง DNA;Molecular dynamics
จำนวนหน้า xv, 81 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Department of Chemistry, Faculty of Science Chiang Mai Uneversity, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 70-73
ภาษา English
ปีการศึกษา Department of Chemistry Faculty of Science Uneversity 2008