ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พีระผล อำพันเพ็ญโรจน์
ชื่อเรื่อง การใช้ลูกบอลเซรามิคช่วยในการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวชนิดอิมัลชันในเตาเผาขนาดเล็ก = Use of ceramic ball to assist combustion of liquid emulsified fuel in small burner
หัวเรื่อง เชื้อเพลิงเหลว -- การเผาไหม้;เซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง;วัสดุเซรามิก
จำนวนหน้า ฑ, 134 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 57-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557