ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรษมล เลิศจตุรานนท์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์พลังงานตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการรีไซเคิลลูปปิดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หมดอายุ = Life cycle energy analysis of closed loop recycling system for scraped computer
หัวเรื่อง พลังงาน -- การวิเคราะห์;คอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ป, 257 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 217-222
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557