ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sujitra Tandorn
ชื่อเรื่อง Adsorption behavior of methylene blue on heat-treated leonardite = พฤติกรรมการดูดซับของเมทิลีนบลูบนลีโอนาร์ไดต์ที่ผ่านกระบวนการความร้อน
หัวเรื่อง Chemisorption;Heat
จำนวนหน้า xvii, 79 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 69-71
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012