ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนุสรณ์ ปัญญา
ชื่อเรื่อง กรอบการสร้างความไว้วางใจในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับผู้ประกอบการกับผู้บริโภค กรณีศึกษามุมมองของผู้บริโภคในประเทศไทย = A framework for building trust in B2C E-commerce based on consumer's viewpoint in Thailand
หัวเรื่อง การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;ผู้ประกอบการ;ผู้บริโภค
จำนวนหน้า ญ, 110 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558