ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิตุภูมิ ชุมภู
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโมดูลซอฟต์แวร์สำหรับประยุกต์ใช้การค้นคืนสารสนเทศในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ = Development of software module for applying information retrieval in relation databases
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;การจัดการฐานข้อมูล;ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
จำนวนหน้า ฌ, 46 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 40-41
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556