ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรารักษ์ กองแก้ว
ชื่อเรื่อง ผลของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย = Effect of participation in ASEAN economic community on Thai gem and jewelries industry development
หัวเรื่อง การบริหารงานโลจิสติกส์;อุตสาหกรรมอัญมณี -- ไทย;เครื่องประดับ -- ไทย
จำนวนหน้า ฏ, 180 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 135-42
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557