ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภูวดล ไวยเนตร
ชื่อเรื่อง การลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งโดยการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบสโตแคสติกภายใต้ข้อจำกัดกรอบเวลา = Fuel consumption reduction in transporation by stochastic vehicle routing under time window constraint
หัวเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;การขนส่งสินค้า;การขนส่ง -- การใช้พลังงาน
จำนวนหน้า ฑ, 148 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558