ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โอฬารี นาวิกวาณิชย์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมเชิงพลศาสตร์ของตู้โลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แรงแผ่นดินไหวโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ = Dynamic behaviorof metal cabinets for electronic equipment under seismic loading by finite element method
หัวเรื่อง พลศาสตร์;ไฟไนต์เอลิเมนต์;แผ่นดินไหว
จำนวนหน้า น, 179 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 130-131
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555