ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jirapong Arin
ชื่อเรื่อง Synthesis of Tiatanium Dioxide-Zinc Oxide Nanocomposites and Zinc Titanate by microwave radiation and calcination = การสังเคราะห์วัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์-ซิงก์ออกไซด์และซิงก์ไทเทเนตโดยรังสีไมโครเวฟและแคลซิเนชัน
หัวเรื่อง Nanostructured materials;Tiatanium Dioxide
จำนวนหน้า xiii, 82 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 67-70
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012