ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธี สกุลทอง
ชื่อเรื่อง ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการก่อสร้างตามแผนงานโครงการไทยเข้มแข็งที่สอง กรณีสึกษา : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of local administrations in implementing construction projects understimulus package II program : A case study of Chomthong Local Administrations, Chiang Mai province
หัวเรื่อง วิศวกรรมโครงสร้าง -- เชียงใหม่;การควบคุมโรงงาน (วิศวกรรมศาสตร์);การปกครองท้องถิ่น
จำนวนหน้า ฎ, 55 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 48-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555