ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คำรณ กำแพงเพชร
ชื่อเรื่อง เทคนิคการเลือกรูปแบบการจ่ายเงินผู้รับเหมาช่วงค่าแรงงาน งานสถาปัตยกรรมอาคารโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นร่วมกับโมเดลตารางการตัดสินใจ = An Empirical study for the selection of an appropriate payment method for the architectural building subcontractors by using analytic hierarchy process and decision chart model
หัวเรื่อง การก่อสร้าง -- การประมาณราคา;ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
จำนวนหน้า ฒ, 174 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556