ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฉกาจ โชตินอก
ชื่อเรื่อง การคัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ = Selection of construction projects for development of infrastructure towards low-carbon cities
หัวเรื่อง วิศวกรรมโครงสร้าง;การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
จำนวนหน้า ณ, 286 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 120-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555