ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจริญ ขำสุวรรณ์
ชื่อเรื่อง องค์ประกอบทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเชาวน์อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง จิตวิทยา;เชาวน์;อารมณ์;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 139 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณพิต (สาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [103]-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545