ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรรณานุช ศรีกอก
ชื่อเรื่อง การสกัดโปรตีนและการผลิตไฮโดรไลเสตจากรำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงที่ผ่านการสกัดน้ำมัน = Protein extraction and hydrolysate production from deoiled sangyod Muang Phatthalung Rice Bran
หัวเรื่อง น้ำมันรำ;รำข้าว -- พันธุ์สังข์หยดเมืองพัทลุง;โปรตีน -- การวิเคราะห์
จำนวนหน้า ฑ, 117 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555