ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปนัดดา ฤทธิ์นุช
ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาวะการแปรรูปและจลนพลศาสตร์ของเครื่องดื่มน้ำมะนาวผงโดยวิธีการทำแห้งแบบโฟม-แมท = Study of processing conditions and kinetics of lime beverage powder using foam-mat drying
หัวเรื่อง เครื่องดื่มผง -- การผลิต;มะนาว -- การอบแห้ง;มะนาว -- การแปรรูป
จำนวนหน้า ฒ, 140 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 111-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555