ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร
ชื่อเรื่อง ความตรงตามโครงสร้างของเครื่องมือประเมินเซ็นซอรีอินทิเกรชันและแพร็กซิส หัวข้อทดสอบแพร็กซิส ฉบับภาษาไทย = Construct validity of the praxis subtest of the sensory integration and praxis tests : Thai version
หัวเรื่อง กิจกรรมบำบัด;การแพทย์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์;เทคโนโลยีทางการแพทย์
จำนวนหน้า ฏ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต (สาขาวิชากิจกรรมบำบัด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553