ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกศริน สูญกาย
ชื่อเรื่อง การแยกและประเมินประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคไฟทอปธอร่าไบลท์ในพริกหวาน = Isolation and evaluation of antagonistic bacterial efficiency to control phytophthora blight in sweet pepper
หัวเรื่อง โรคไฟทอปธอร่าไบลท์;พริกหวาน -- โรคและศัตรูพืช;แบคทีเรียโรคพืช;โรคพืช -- การควบคุม
จำนวนหน้า ฎ, 99 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552