ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรพิมล ใจมะสิทธิ์
ชื่อเรื่อง การแจงลักษณะของประชากรเชื้อ Phytophthora infestans ในมันฝรั่งจากจังหวัดเชียงใหม่และตาก = Characterization of Phytophthora infestans population in Potato from Chiang Mai and Tak Provinces
หัวเรื่อง มันฝรั่ง;โรคใบไหม้;โรคพืช
จำนวนหน้า ฎ, 55 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [41]-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552