ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาวิณี คณาสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ 6, 7-ไดเมทธอกซี่ควินนาโซลีน-4-เอไมด์ = Synthesis of 6, 7-Dimethoxyquinazolone-4-amide
หัวเรื่อง ไดเมทธอกซีควินนาโซลีน
จำนวนหน้า [53] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [52-53]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2519