ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิติ เรืองรัตนากร
ชื่อเรื่อง การสกัดและการวิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเชื้อเพลิงจากหินน้ำมันที่ความลึกต่าง ๆ กันที่แม่สอด จังหวัดตาก
หัวเรื่อง หินน้ำมัน -- วิจัย;ธรณีวิทยา -- วิจัย;เชื้อเพลิง -- วิจัย;ธรณีวิทยา -- แม่สอด (ตาก)
จำนวนหน้า 158 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2520