ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุพดี วัยคุณา
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็ก สังกะสี และทองแดงในน้ำธรรมชาติของแอ่งเชียงใหม่โดยวิธี Absorption spectrophotometry
หัวเรื่อง เคมีวิเคราะห์;น้ำ -- การวิเคราะห์;เหล็ก -- การวิเคราะห์;สังกะสี -- การวิเคราะห์;ทองแดง -- การวิเคราะห์;สเปกโตรโฟโตเมทรี
จำนวนหน้า 55 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2520