ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐิติวัฒน์ สืบแสง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีบางตัวที่เป็นพิษในอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
หัวเรื่อง เทศบาลนครเชียงใหม่;เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย;อากาศเป็นพิษ -- วิจัย;สารเคมี -- การวิเคราะห์;มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 136 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2520